Ontwikkelaanpak

Ontwikkelfonds investeert in locaties die zich lenen voor totale, of gedeeltelijke herontwikkeling. In onze werkwijze wegen wij zorgvuldig de belangen van de betrokken stakeholders en de mogelijkheden van het gebied tegen elkaar af.

Ontwikkelfonds werkt daarbij vanuit een langetermijnvisie gericht op toekomstbestendigheid, duurzaamheid en waardebehoud. De gebieden worden flexibel ingericht en zijn aanpasbaar aan mogelijke veranderingen in de markt.

Retail

Het verwachtingspatroon van consumenten op de retailmarkt verandert. Retail en leisure vermengen zich in nieuwe fascinerende belevingsconcepten. Twee grootschalige funshopping-leisure projecten, in Noord-Holland en nabij Hamburg (DU), zijn in (her)ontwikkeling.

Themaparken voor families waarin een totaal concept wordt aangeboden middels de combinatie van fun, natuur, in- & outdoor leisure, entertainment, hotellerie en fun shopping. Deze themaparken brengen een nieuwe economie teweeg, een sterke toeristische injectie en het creëren van duizenden banen. Het creëren van een nationale, en internationale toeristische bestemming, een dag-, weekend of weektrip voor een brede doelgroep, het gehele gezin, in een veilige en prettige omgeving.

Leisure

In samenwerking met LMEY Investments worden in binnen, en buitenland middelgrote en grote hotels voor verschillende segmenten van de hotelmarkt in (her-)ontwikkeling genomen .

Woningbouw

Voor senioren investeert Ontwikkelfonds in woonlocaties die worden ontwikkeld met als doel om te ontzorgen. Aan deze vormen van huisvesting kunnen naar behoefte diverse vormen van zorg en comfort worden toegevoegd.

Voor starters en jonge gezinnen zijn betaalbare en flexibele woonconcepten in ontwikkeling. Uitgangspunten voor de woningen zijn : betaalbaarheid, grondgebonden, flexibel, privacy en comfort.

Bij de woonbehoefte van baby-boomers zijn vrijheid (eigen ruime kavels in het groen maar nabij de stad), ruimte en luxe (Spa & Wellness voorzieningen binnenshuis) kernbegrippen, zo blijkt uit onderzoek van Ontwikkelfonds. Ontwikkelfonds heeft betaalbare en zeer ruime, comfortabele en luxe recreatiewoningen in ontwikkeling welke ook prima geschikt zijn ook voor permanente bewoning, gebruik makend van beproefde prefab-systemen.

Commercieel vastgoed

Ontwikkelfonds herontwikkelt en positioneert bestaand commercieel vastgoed op basis van een eigen visie op nieuwe vormen van werken en toekomstige wensen van de nieuwe generaties.