Ontwikkelfonds brengt met Fun Village Velsen een positieve spin-off voor de gehele regio!

Ontwikkelfonds heeft een geweldig ambitieus plan ontwikkelt op de Zuiderscheg, in het recreatiegebied Spaarnwoude, tussen Amsterdam en IJmuiden genaamd Fun Village Velsen. Het project zal een positieve impuls teweegbrengen voor de gehele omgeving in het kader van werkgelegenheid, economie en naamsbekendheid.

Fun Village Velsen is het antwoord op de ambitie van de Gemeente Velsen, de Provincie Noord-Holland en het recreatieschap Spaarnwoude om een invulling te geven aan een groen bedrijven terrein waarbij de ontwikkeling benut wordt voor het herstel van de ruimtelijke en functionele relatie met de natuur- en recreatieschap Spaarnwoude.

Het project Fun Village Velsen is uniek! Een familie themapark waarin een totaal concept wordt aangeboden middels een combinatie van fun, natuur, in & outdoor leisure, entertainment, hotellerie en funshopping.

De locatie beslaat 58 hectaren grond waarvan de bebouwing van Fun Village Velsen ongeveer 25% zal bestaan. De overige hectaren zullen worden ingericht met groen en recreatiemogelijkheden.

Het project is opgebouwd uit 4 onderdelen: Fun Outdoor, Boot-Hotel Fun Village Velsen; Kids Village Velsen en shopping Village Velsen.

Niet alleen is Fun Village Velsen een aanvulling op het recreatiegebied voor alle doelgroepen, maar het dient ook een economisch en maatschappelijk belang. Fun Village Velsen zal een nieuwe economie teweegbrengen, een sterke toeristische injectie en het creëren van duizenden banen.

Fun Village Velsen wordt een nationale- en internationale toeristische bestemming, een dag-, weekend of weektrip,
voor een brede doelgroep, het gehele gezin, in een veilige en prettige omgeving.

Het plan is bij de gemeente ingediend en de gemeente heeft de preabele vraag aan de provincie Noord-Holland gesteld: Een stap vooruit voor het initiatief Fun Village Velsen!