Ontwikkelfonds

Ontwikkelfonds N.V. is een privaat gefinancierd vastgoedfonds welke is opgericht in 2010. Ontwikkelfonds richt zich op een breed palet aan vastgoed producten zoals leisure, grootschalige detailhandel, commercieel vastgoed, grootschalige gebiedsontwikkeling en woningen. Het bedrijf investeert in locaties voor totale, of gedeeltelijke herontwikkeling en heeft momenteel 400 miljoen euro aan volume in portefeuille. Ontwikkelfonds staat voor onafhankelijkheid, slagvaardigheid, conceptuele aanpak en innovatie.

Recente projecten