Waterschappen

Waterschappen zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Ze hebben een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen toen gemeenschappen zich organiseerden om gezamenlijk waterproblemen aan te pakken. Tegenwoordig spelen waterschappen een essentiële rol bij het beheer van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. In Nederland zijn er 21 waterschappen die het gehele land bestrijken.

Waterschappen beheren 18.000 kilometer aan waterkeringen (dijken, duinen, keringen), 225.000 kilometer aan watergangen (sloten, rivieren, beken, kanalen), zuiveren 2.000.000.000 kubieke meter afvalwater op 360 rioolwaterzuiveringsinstallaties en zorgen er met 3.700 gemalen voor dat het waterpeil niet te hoog of te laag is. 5 waterschappen hebben ook wegen in beheer, en beheren 7.500 kilometer aan wegen.

De waterschappen hebben een democratische structuur, waarbij het bestuur wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers, de zogenaamde ‘hoogheemraden’ of ‘dijkgraven’. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen door de inwoners en belanghebbenden van het werkgebied.

 1. Waterschap Aa en Maas
 2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 3. Waterschap Brabantse Delta
 4. Waterschap De Dommel
 5. Waterschap Drents Overijsselse Delta
 6. Waterschap Hollandse Delta
 7. Waterschap Hunze en Aa’s
 8. Waterschap Limburg
 9. Waterschap Noorderzijlvest
 10. Waterschap Rijn en IJssel
 11. Waterschap Rivierenland
 12. Waterschap Scheldestromen
 13. Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard
 14. Waterschap Schiphol
 15. Waterschap Vallei en Veluwe
 16. Waterschap Vechtstromen
 17. Waterschap Zuiderzeeland
 18. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 19. Hoogheemraadschap van Delfland
 20. Hoogheemraadschap van Rijnland
 21. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Waterschappen een cruciale rol in het beheer van water in Nederland. Ze zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid, het beschermen van het milieu, en het zorgen voor een duurzaam en efficiënt waterbeheer in hun respectievelijke werkgebieden. Door hun inzet en samenwerking dragen de waterschappen bij aan een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners van Nederland.

Scroll naar boven