Waterschappen

Er zijn 21 waterschappen verspreid door heel Nederland. Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies, ook decentrale overheden. Anders dan bijvoorbeeld gemeenten houden waterschappen zich met maar één taak bezig: het waterbeheer in Nederland.

Waterschappen beheren 18.000 kilometer aan waterkeringen (dijken, duinen, keringen), 225.000 kilometer aan watergangen (sloten, rivieren, beken, kanalen), zuiveren 2.000.000.000 kubieke meter afvalwater op 360 rioolwaterzuiveringsinstallaties en zorgen er met 3.700 gemalen voor dat het waterpeil niet te hoog of te laag is. 5 waterschappen hebben ook wegen in beheer, en beheren 7.500 kilometer aan wegen.

 1. Waterschap Aa en Maas
 2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 3. Waterschap Brabantse Delta
 4. Waterschap De Dommel
 5. Hoogheemraadschap van Delfland
 6. Waterschap Drents Overijsselse Delta
 7. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 8. Waterschap Hollandse Delta
 9. Waterschap Hunze en Aa’s
 10. Waterschap Waterschap Limburg
 11. Waterschap Noorderzijlvest
 12. Waterschap Rijn en IJssel
 13. Waterschap Rijnland
 14. Waterschap Rivierenland
 15. Waterschap Scheldestromen
 16. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 17. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 18. Waterschap Vallei en Veluwe
 19. Waterschap Vechtstromen
 20. Wetterskip Fryslân
 21. Waterschap Zuiderzeeland